Giàn giáo chữ H - Giàn giáo khung

Ảnh 0/5 - Giàn giáo chữ H - Giàn giáo khung

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
1224 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0976555583

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VNĐ)  TL (Kg/TB)
I GIÀN GIÁO CHỮ H
1 Giàn giáo 1.70m - 1.4 ly, có đầu nối Khung 1   222,000 10.0
2 Giàn giáo 1.70m - 1.6 ly, có đầu nối Khung 1   244,200 11.0
3 Giàn giáo 1.70m - 1.8 ly, có đầu nối Khung 1   266,400 12.0
4 Giàn giáo 1.70m - 2.0 ly, có đầu nối Khung 1   288,600 13.0
5 Giàn giáo 1.53m - 1.4 ly, có đầu nối Khung 1   210,900 9.5
6 Giàn giáo 1.53m - 1.6 ly, có đầu nối Khung 1   233,100 10.5
7 Giàn giáo 1.53m - 1.8 ly, có đầu nối Khung 1   253,080 11.4
8 Giàn giáo 1.53m - 2.0 ly, có đầu nối Khung 1   273,060 12.3
9 Giàn giáo 1.20m - 1.6 ly, không đầu nối Khung 1   159,840 7.2
10 Giàn giáo 1.20m - 1.8 ly, không đầu nối Khung 1   177,600 8.0
11 Giàn giáo 1.20m - 2.0 ly, không đầu nối Khung 1   195,360 8.8
12 Giàn giáo 0.90m - 1.6 ly, không đầu nối Khung 1   137,640 6.2
13 Giàn giáo 0.90m - 1.8 ly, không đầu nối Khung 1   155,400 7.0
14 Giàn giáo 0.90m x 2.0 ly, không đầu nối Khung 1   166,500 7.5
15 Chéo 1.96m - 1.0 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     39,960 1.8
16 Chéo 1.96m - 1.0 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     44,400 2.0
17 Chéo 1.96m - 1.2 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     51,060 2.3
18 Chéo 1.96m - 1.4 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     59,940 2.7
19 Chéo 1.75m - 1.0 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     35,520 1.6
20 Chéo 1.75m - 1.0 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     39,960 1.8
21 Chéo 1.75m - 1.2 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     48,840 2.2
22 Chéo 1.75m - 1.4 ly, ốp bo chống gãy  Cặp 1     53,280 2.4
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác