Giàn giáo nêm

Ảnh 0/4 - Giàn giáo nêm

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
820 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0976555583

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VNĐ)  TL (Kg/TB)
III GIÀN GIÁO NÊM
1 Cây chống nêm 1.0m, 1.8 ly, 1 cụm U Cây 1           61,600 2.8
2 Cây chống nêm 1.5m, 1.8 ly, 2 cụm U Cây 1           96,800 4.4
3 Cây chống nêm 2.0m, 1.8 ly, 2 cụm U Cây 1         116,600 5.3
4 Cây chống nêm 2.5m, 1.8 ly, 3 cụm U Cây 1         151,800 6.9
5 Cây chống nêm 3.0m, 1.8 ly, 3 cụm U Cây 1         171,600 7.8
6 Cây chống nêm 1.0m, 2.0 ly, 1 cụm U Cây 1           70,400 3.2
7 Cây chống nêm 1.5m, 2.0 ly, 2 cụm U Cây 1         107,800 4.9
8 Cây chống nêm 2.0m, 2.0 ly, 2 cụm U Cây 1         132,000 6.0
9 Cây chống nêm 2.5m, 2.0 ly, 3 cụm U Cây 1         169,400 7.7
10 Cây chống nêm 3.0m, 2.0 ly, 3 cụm U Cây 1         191,400 8.7
11 Tay rằng 0.6m - 1.8 ly Cây 1           26,400 1.2
12 Tay rằng 1.0m - 1.8 ly Cây 1           44,000 2.0
13 Tay rằng 1.2m - 1.8 ly Cây 1           50,600 2.3
14 Tay rằng 1.5m - 1.8 ly Cây 1           61,600 2.8
15 Tay rằng 0.6m - 2.0 ly Cây 1           28,600 1.3
16 Tay rằng 1.0m - 2.0 ly Cây 1           46,200 2.1
17 Tay rằng 1.2m - 2.0 ly Cây 1           55,000 2.5
18 Tay rằng 1.5m - 2.0 ly Cây 1           68,200 3.1
19 Chống đà giữa - 1.8 ly Cây 1           66,000 3.0
20 Chống đà giữa - 2.0 ly Cây 1           70,400 3.2
21 Chống consol - 1.8 ly Cây 1         165,000 7.5
22 Chống consol - 2.0 ly Cây 1         176,000 8.0
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác