Kích tăng U - Kích Tăng bằng - Mâm - Thang

Ảnh 0/4 - Kích tăng U - Kích Tăng bằng - Mâm - Thang

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
714 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0976555583

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VNĐ)  TL (Kg/TB)
  KÍCH TĂNG - MÂM - THANG 
1 Kích đế U 50cm rỗng Ø34 Cây 1           32,000 1.6
2 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây 1           32,000 1.6
3 Kích đế U 50cm rỗng Ø34, nặng Cây 1           37,000 1.8
4 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34, nặng Cây 1           37,000 1.8
5 Mâm 360x1600 x 1,0 ly, mạ kẽm, không khóa Cái 1         210,000 9.0
6 Mâm 360x1600 x 1,0 ly, mạ kẽm, có khóa Cái 1         220,000 9.0
7 Mâm 360x1600 x 1,2 ly, mạ kẽm, không khóa Cái 1         245,000 10.5
8 Mâm 360x1600 x 1,2 ly, mạ kẽm, có khóa Cái 1         255,000 10.5
9 Mâm 360x1600 x 1,2 ly, mạ kẽm, không khóa Cái 1         275,000 12.0
10 Mâm 360x1600 x 1,2 ly, mạ kẽm, có khóa Cái 1         285,000 12.0
11 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái 1         480,000 15.0
12 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái 1         510,000 17.0
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác