Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2023

Ảnh 0/19 - Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2023

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
6359 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0911119233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG THỜI GIAN (NGÀY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) TRỌNG LƯỢNG (KG)  GIÁ ĐỀN BÙ/THIẾT BỊ 
HỆ GIÁO BAO CHE (GIÁO H)          
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung             1 1             230             13.0           344,500
2 Giàn giáo 1.53m, mạ kẽm Khung             1 1             212             12.0           318,000
3 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp             1 1               55               2.5             66,250
4 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái             1 1             243             11.0           291,500
5 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái             1 1             467             16.0           560,000
6 Cùm xoay Cái             1 1               25               0.6             30,000
7 Ống tuýp Ø49*1.8ly*3.0m Cây             1 1             160               6.0           192,000
8 Ống tuýp Ø49*1.8ly*6.0m Cây             1 1             320             12.0           384,000
HỆ GIÁO CHỐNG SÀN (GIÁO NÊM)          
1 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây             1 1             234             11.0           280,500
2 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây             1 1               68               3.2             81,600
3 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây             1 1             104               4.9           124,950
4 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây             1 1             123               5.8           147,900
5 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây             1 1             157               7.4           188,700
6 Cây chống nêm 3.0m, mạ kẽm Cây             1 1             181               8.5           216,750
7 Tay giằng 0.55m, mạ kẽm Cây             1 1               28               1.3             33,150
8 Tay giằng 0.95m, mạ kẽm Cây             1 1               45               2.1             53,550
9 Tay giằng 1.15m, mạ kẽm Cây             1 1               53               2.5             63,750
10 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây             1 1               70               3.3             84,150
11 Chống consol, mạ kẽm Cây             1 1             176               8.3           211,650
12 Kích đế U 50cm rỗng Ø34 Cây             1 1               38               1.8             45,900
13 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây             1 1               38               1.8             45,900
14 Kích đế U 50cm rỗng Ø38 Cây             1 1               51               2.4             61,200
15 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø38 Cây             1 1               51               2.4             61,200
16 Thép hộp vuông 50*1.8ly*2.0m Cây             1 1               99               5.4           118,800
17 Thép hộp vuông 50*1.8ly*3.0m Cây             1 1             149               8.1           178,200
18 Thép hộp vuông 50*1.8ly*4.0m Cây             1 1             235             12.8           281,600
19 Thép hộp vuông 50*1.8ly*6.0m Cây             1 1             293             16.0           352,000
20 Thép hộp 50x1001.8ly*2.0m Cây             1 1             154               8.4           184,800
21 Thép hộp 50x1001.8ly*3.0m Cây             1 1             231             12.6           277,200
22 Thép hộp 50x1001.8ly*4.0m Cây             1 1             308             16.8           369,600
23 Thép hộp 50x1001.8ly*6.0m Cây             1 1             458             25.0           550,000
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác