Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2022

Ảnh 0/27 - Báo giá thuê giàn giáo và các thiết bị xây dựng 2022

Giá bán
Liên hệ
Lượt xem
5790 lượt

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0917195233

Tư vấn miễn phí tại nhà

Giá: 0 VNĐ
Số lượng:
STT THIẾT BỊ-SẢN PHẨM ĐVT SỐ LƯỢNG THỜI GIAN (NGÀY) ĐƠN GIÁ (VNĐ/  NGÀY) THÀNH TIỀN TRỌNG LƯỢNG (KG)  TỔNG TRỌNG LƯỢNG (KG)   GIÁ BÁN-ĐỀN BÙ/THIẾT BỊ   THÀNH TIỀN ĐỀN BÙ 
HỆ GIÁO BAO CHE (GIÁO H)                
1 Giàn giáo 1.70m, mạ kẽm Khung             1 1             384              384           13.0               13.00         383,500              383,500
2 Giàn giáo 1.53m, mạ kẽm Khung             1 1             354              354           12.0               12.00         354,000              354,000
3 Chéo 1.96m, mạ kẽm Cặp             1 1             102              102             2.5                 2.50           73,750                73,750
4 Mâm móc khóa 360x1600, mạ kẽm Cái             1 1             325              325           11.0               11.00         324,500              324,500
5 Thang giàn giáo, mạ kẽm Cái             1 1             544              544           16.0               16.00         544,000              544,000
6 Cùm xoay Cái             1 1               40                40             0.6                 0.60           28,800                28,800
7 Ống tuýp Ø49*1.8ly*3.0m Cây             1 1             192              192             6.0                 6.00         192,000              192,000
8 Ống tuýp Ø49*1.8ly*6.0m Cây             1 1             384              384           12.0               12.00         384,000              384,000
HỆ GIÁO CHỐNG SÀN (GIÁO NÊM)                    -            
1 Cây chống tăng 4.0m, mạ kẽm Cây             1 1             285              285           10.0               10.00         285,000              285,000
2 Cây chống nêm 1.0m, mạ kẽm Cây             1 1               99                99             3.3                 3.30           99,000                99,000
3 Cây chống nêm 1.5m, mạ kẽm Cây             1 1             142              142             4.9                 4.90         142,100              142,100
4 Cây chống nêm 2.0m, mạ kẽm Cây             1 1             171              171             6.0                 6.00         171,000              171,000
5 Cây chống nêm 2.5m, mạ kẽm Cây             1 1             214              214             7.5                 7.50         213,750              213,750
6 Cây chống nêm 3.0m, mạ kẽm Cây             1 1             251              251             8.8                 8.80         250,800              250,800
7 Tay giằng 0.55m, mạ kẽm Cây             1 1               40                40             1.3                 1.30           40,300                40,300
8 Tay giằng 0.95m, mạ kẽm Cây             1 1               63                63             2.2                 2.20           62,700                62,700
9 Tay giằng 1.15m, mạ kẽm Cây             1 1               70                70             2.5                 2.50           70,000                70,000
10 Chống đà giữa, mạ kẽm Cây             1 1             142              142             3.3                 3.30         102,300              102,300
11 Chống consol, mạ kẽm Cây             1 1             357              357             8.3                 8.30         257,300              257,300
12 Kích đế U 50cm rỗng Ø34 Cây             1 1               70                70             1.8                 1.80           50,400                50,400
13 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø34 Cây             1 1               70                70             1.8                 1.80           50,400                50,400
14 Kích đế U 50cm rỗng Ø38 Cây             1 1               93                93             2.4                 2.40           67,200                67,200
15 Kích đế bằng 50cm rỗng Ø38 Cây             1 1               93                93             2.4                 2.40           67,200                67,200
16 Thép hộp vuông 50*1.8ly*2.0m Cây             1 1             188              188             5.4                 5.40         135,000              135,000
17 Thép hộp vuông 50*1.8ly*3.0m Cây             1 1             281              281             8.1                 8.10         202,500              202,500
18 Thép hộp vuông 50*1.8ly*4.0m Cây             1 1             444              444           12.8               12.80         320,000              320,000
19 Thép hộp vuông 50*1.8ly*6.0m Cây             1 1             556              556           16.0               16.00         400,000              400,000
20 Thép hộp 50x1001.8ly*2.0m Cây             1 1             292              292             8.4                 8.40         210,000              210,000
21 Thép hộp 50x1001.8ly*3.0m Cây             1 1             438              438           12.6               12.60         315,000              315,000
22 Thép hộp 50x1001.8ly*4.0m Cây             1 1             583              583           16.8               16.80         420,000              420,000
23 Thép hộp 50x1001.8ly*6.0m Cây             1 1             868              868           25.0               25.00         625,000              625,000
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo - Đối tác